jyritiimonen

Kun vaalikoneet eivät riitä - kysymykseni helsinkiläisille ehdokastutuilleni

Nämä vaalit muodostuivat poikkeuksellisen vaikeiksi minulle. Tutun äänestämistä voi pitää helppona ratkaisuna mutta kaikki tutut eivät välttämättä ole samaa mieltä asioista. Toisaalta, voisihan sitä käyttää eri vaalikoneita mutta ne ovat johtaneet sen verran häpeällisiin äänestyspäätöksiin ettei niitä kehtaisi myöntää edes kaatokännissä. Ei sinänsä mitenkään yllättävää, koska vaalikoneet ovat kerta toisensa jälkeen täysin surkeita.

 

Siispä päätin lähestyä näitä vaaleja toisesta näkökulmasta. Lähdin vertailemaan tuttuja ehdokkaita lähettämällä heille täysin samat kysymyksen. Pyrin kysymysten asetteluissa neutraaliin muotoiluun, jotta ne eivät olisi johdattelevia. Kysymyksiä voi hyvinkin moittia siitä, että ne eivät kata kovinkaan laajasti eri aihealueita. Nämä sattuivat kuitenkin olemaan sellaisia aiheita, joita pidän tärkeinä. Vastaanotin vastaukset henkilökohtaisesti, joten kenenkään vastauksilla ei ollut vaikutusta muiden vastauksiin. Alla on kysymykset ja julkaisuluvan antaneiden vastaukset.

 

1.Mitkä ovat pääteemasi kunnallisvaaleissa?

2.Ketä kannatat Helsingin pormestariksi? Miksi?

3.Ketä ehdolla olevaa tai keitä ehdolla olevista et kannata Helsingin pormestariksi? Miksi?

4.Miten jalankulku, pyöräily, autoilu ja julkinen liikenne pitäisi ottaa huomioon Helsingin keskustassa? Resurssit liikennehankkeita varten ovat rajalliset. Miten priorisoisit ne?

5.Mitä mieltä olet ehdotuksista Helsingin sisääntuloväylien muuttamisesta bulevardeiksi?

6.Mitä kaavoituksellisia vaatimuksia poistaisit tai keventäisit siltä osin kuin kaupungit voivat nykylainsäädännön puitteissa tehdä?

7.Miten suhtaudut Malmin lentokentän muuttamiseen asuinalueeksi?

8.Mitä mieltä olet Kruunuvuorensillasta?

9.Mikä on suhtautumisesi Hanasaareen suunniteltuun moskeijaan?

10.Pitäisikö menokohteita lisätä? Jos kyllä, mitä.

11.Pitäisikö kaupungin menokohteita vähentää? Jos kyllä, mitä?

12.Mikäli tulet valituksi valtuustoon, aiotko äänestää aina omien mielipiteiden mukaan.

13.Mikä on ideaali lautakunta, johon haluat päästä?


 

  1. Emilia Knaapi, Kokoomus #80

 

1. Mitkä ovat pääteemasi kunnallisvaaleissa?

Pääteemani ovat ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palveluiden lisääminen tai niiden parempi tiedottaminen jotta ihmiset löytävät ne paremmin. Niiden avulla voidaan jo ennalta ehkäistä sairauksien syntymisiä. Kannattaa käydäkatsomassa tarkemmin emiliaknaapi.fi


2. Ketä kannatat Helsingin pormestariksi? Miksi?

Jan Vapaavuorta, koska hän omaa oikeistolaiset ja kokoomuslaiset arvot ja on minun kanssani monista asioista samaa mieltä


3. Ketä ehdolla olevaa tai keitä ehdolla olevista et kannata Helsingin pormestariksi? Miksi?

Kaikkia muita, yksinkertaisesti koska Jan on ollut alusta asti minun ehdokkaani pormestariksi


4. Miten jalankulku, pyöräily, autoilu ja julkinen liikenne pitäisi ottaa huomioon Helsingin keskustassa? Resurssit liikennehankkeita varten ovat rajalliset. Miten priorisoisit ne?

Joukkoliikennettä tulee kehittää mutta autoilun sujuvuus pitää myös muistaa. Raidejokeri on jo hyväksytty eli se ensimmäisenä, sitten keskustatunneli jonka jälkeen voitaisiin kokeilla ainakin kaupunkibulevardien toimivuutta muutamalla sisääntuloväylällä. Pyöräilyreittejä tulee kehittää niin että niillä on turvallista ajaa.


5. Mitä mieltä olet ehdotuksista Helsingin sisääntuloväylien muuttamisesta bulevardeiksi?

Edellä jo sanoin että mielestäni voi kokeilla ja jos ei toimi kuopata hanke ja jos toimii niin edetä asian kanssa. Perinpohjaisesti pitää se kuitenkin ensin selvittää.


6. Mitä kaavoituksellisia vaatimuksia poistaisit tai keventäisit siltä osin kuin kaupungit voivat nykylainsäädännön puitteissa tehdä?

Yksiöitä tulis saada rakentaa enemmän eli vaatimus perheasunnoista pitäis poistaa. Tosin en tiedä onko tämä mitenkään kaupungin päätettävissä.


7. Miten suhtaudut Malmin lentokentän muuttamiseen asuinalueeksi?

Tulee rakentaa, mutta rakennettaessa säilyttää alueen historia osana aluetta.


8. Mitä mieltä olet Kruunuvuorensillasta?

Jos se on vain julkiselle liikenteelle, kuulostaa se kohtuu turhalta, vähintään hälytysajojen ja taksien tulisi saada ajaa siitä, mahdollisesti yöaikaan myös muun liikenteen.


9. Mikä on suhtautumisesi Hanasaareen suunniteltuun moskeijaan?

En kannata, liian epäselvät rahoituskuviot ja Euroopassa suurmoskeijat ilmeisesti aiheuttaneet levottomuuksia.


10. Pitäisikö menokohteita lisätä? Jos kyllä, mitä.

Keskimäärin en kannata minkään menojen lisäämistä. Jos jotain halutaan lisää, tulisi aina miettiä myös mistä raha säästetään.


11. Pitäisikö kaupungin menokohteita vähentää? Jos kyllä, mitä?

Varmasti saataisiin karsittua menoja esimerkiksi hallinnosta, mutta säästöt tulee tehdä järkevästi.


12. Mikäli tulet valituksi valtuustoon, aiotko äänestää aina omien mielipiteiden mukaan.

Keskimäärin aion äänestää sen mukaan minkä koen parhaaksi Helsingille ja helsinkiläisille. Olen valmis muuttamaan mielipidettäni jos faktat sanovat toisin kuin olin itse ajatellut.
 

13. Mikä on ideaali lautakunta, johon haluat päästä?

Opetus, nuoriso, kulttuuri esimerkiksi

 

  1. Mikko Särelä, Vihreät #721


1. Mitkä ovat pääteemasi kunnallisvaaleissa?

Haluan Helsinkiin lisää tiivistä kaupunkia ja nostaa vehreyden yhdeksi luonnolliseksi osaksi tiiviin kaupungin rakentamista.

Haluan muuttaa Helsinkiä kaupunkina niin, että kaupunki tarjoaa hyvän alustan uusille yrittäjille ja kaupunkilaisten kulttuurille

Haluan uudelleen organisoida erityislasten ja perheiden palvelut niin, että ne rakennetaan tukemaan perheiden jaksamista. Erityislapset ovat perheineen syrjäytymisvaarassa ja nykyinen rakenne on jo valmiiksi kuormitetuille vanhemmille kovin uuvuttava

2. Ketä kannatat Helsingin pormestariksi? Miksi?

Kannatan pormestariksi Anni Sinnemäkeä. Pidin Annia aiemmin perinteisenä julkkispoliitikkona - kunnes tapasin hänet ensimmäisen kerran esitellessäni Östersundomin yleiskaavaa Vihreälle valtuustoryhmälle. Anni jäi mieleeni siitä, että hänen kysymyksensä osoittivat hänen ymmärtäneen asian olennaisen paremmin kuin minä, vaikkei ollut tutustunut asiaan samalla pieteetillä.

Mutta olennaisesti Osmo Soininvaara sanoi tämän paremmin kuin itse koskaan kykenisin: http://www.soininvaara.fi/2017/04/06/oodi-anni-sinnemaelle-miksi-olen-muuttanut-kasitystani-hanesta-taysin/

Annista saamme erinomaisen pormestarin.

3.  Ketä ehdolla olevaa tai keitä ehdolla olevista et kannata Helsingin pormestariksi? Miksi?

Tapoihini ei kuulu puhua pahaa muista, joten jätän vastaamatta tähän kysymykseen. Meillä on monta hyvää pormestariehdokasta.

4. Miten jalankulku, pyöräily, autoilu ja julkinen liikenne pitäisi ottaa huomioon Helsingin keskustassa? Resurssit liikennehankkeita varten ovat rajalliset. Miten priorisoisit ne?

Keskustan kehittäminen on ensisijaisesti tilakysymys. Haluan elinvoimaisemman keskustan ja siksi meidän pitää lisätä kävelijöille tarjolla olevaa tilaa ja tehdä keskustasta olemisesta viihtyisämpää. Samalla pitää kustannustehokkaasti saada keskustaan lisää väkeä.

Tämä toteutuu laajentamalla kävelykeskustaa, ottamalla autoliikenteeltä kaistoja pois ja laajentamalla ratikoiden roolia Helsingin joukkoliikenteessä. Jälkimmäisestä Laajasalon raitiotien tuominen rautatieaseman eteen on hyvä esimerkki.

Samalla keskustan huoltotunneli pitää saada laajemmin käyttöön - tässä olennaisinta on muuttaa idioottimainen hinnoittelu, jossa kiinteistön pitää maksaa runsaasti oikeudesta liittyä. Huoltotunneli on jo rakennettu ja kaupungille marginaalikustannus siitä, että kiinteistö liittyy huoltotunneliin on negatiivinen (se siis tuottaa nettohyötyjä). Samalla, jos resurssit riittävät (tai löydetään sopiva public&private partnership malli), voidaan avata huoltotunneli myös pysäköintiluoliin kulkevalle liikenteelle ja näin parantaa keskustan saavutettavuutta myös henkilöautolla.

Kaupungin rakentaminen ei ole nollasummapelia!  

5. Mitä mieltä olet ehdotuksista Helsingin sisääntuloväylien muuttamisesta bulevardeiksi?

Se on erittäin tärkeä tapa laajentaa Helsingin urbaania ydintä ja sen kanssa tulee edetä nopeasti. Tärkeintä on edetä kortteli kerrallaan erityisesti niissä paikoissa, joissa kaupunkibulevardi voi eheyttää kaupunkirakennetta. Tässä linkin takana esimerkki Tuusulanväylältä siitä, mitä eheyttäminen tarkoittaa http://www.sarela.fi/wp-content/uploads/2013/12/tuusulanväylä.jpg.

6. Mitä kaavoituksellisia vaatimuksia poistaisit tai keventäisit siltä osin kuin kaupungit voivat nykylainsäädännön puitteissa tehdä?

Kaikista tärkein on asuntoihin kohdistuvan pysäköintinormin purkaminen.
http://www.sarela.fi/kaupunkirakentamisen-aika-8-pysakointi/.

 

7.Miten suhtaudut Malmin lentokentän muuttamiseen asuinalueeksi?

En ole kovin innostunut siitä, että Malmin lentokenttäalue rakennetaan. Tässä vaiheessa kaupungin kehitystä olisi paljon parempi, jos kaupungin kehitys suuntautuisi paljon vahvemmin sisäänpäin eli olemassaolevien alueiden tiivistämiseen ja kaupunkibulevardeihin.

Malmin lentokentän alueen kohdalla kaupunkisuunnittelussa vaikuttava valtuutettu joutuu päättämään sen onko realistista siirtää Helsingin kasvusuunta lähemmäs keskustaa (Malmi on kaukana) vai yrittääkö varmistaa, että siitä rakennettavasta alueesta tulee mahdollisimman hyvä.

Valitettavasti en pidä realistisena sitä, että Malmin kentän rakentaminen päätettäisiin lopettaa, joten on todennäköistä, että joudun politiikassa valitsemaan sen toiseksi parhaan vaihtoehdon. Malmin kenttäalue on rakennettavana alueena sellainen, että jos se rakennetaan, siellä on pakko onnistua kaupunkirakenteen, liikennejärjestelmän, rakentamisen ja imagon osalta.

Jos uuden valtuuston myötä tilanne muuttuu, asia pitää evaluoida uudelleen. Vaalilupauksia minulta ei tässä asiassa saa muuta kuin sen, että olemassaolevista vaihtoehdoista pyrin siihen, joka tuottaa Helsingille parhaan mahdollisen lopputuloksen.

8.Mitä mieltä olet Kruunuvuorensillasta?

Kasvavassa kaupungissa pitää koko ajan investoida uuteen liikennekapasiteettiin. Muuten liikkuminen vaikeutuu kaikille. Kahdessa vaalikaudessa seudun väkiluku kasvaa melkein Turun verran ja uudet asukkaat tekevät puoli miljoonaa matkaa joka päivä.

Laajasalon raitiotie, jonka osa Kruunuvuorensilta on, on erinomainen ratkaisu tuoda lisää joukkoliikennekapasiteettia ja uusia liikenneyhteyksiä itäiseen ja kaakkoiseen Helsinkiin. Kruunuvuorensilta on vain pieni osa Laajasalon raitiotien kokonaisuutta, joka sisältää kolme siltaa ja kymmenisen kilometriä raitiotietä. Itse Kruunusiltaa tulee tulevaisuudessa käyttämään noin 40000 ihmistä päivittäin, mikä taas mahdollistaa kymmenien tuhansien uusien asuntojen rakentamisen metron varrelle ilman, että metron kapasiteetti loppuu kesken.  

Laajasalon raitiotie ja raidejokeri ovat ensimmäiset osat Helsingin pikaraitiotieverkostoa, jonka tavoitteena on saada noin 90% helsinkiläisistä raideliikenteen varrelle. Se on hyvä asia.

 

9. Mikä on suhtautumisesi Hanasaareen suunniteltuun moskeijaan?

Suomessa on uskonvapaus ja velvollisuus kohdella eri uskontokuntia tasapuolisesti. Helsinkiin siis saa halutessaan rakentaa uskonnollisia rakennuksia.

Kansainväliset kokemukset osoittavat, että suurmoskeijoiden rahoitus on merkittävä turvallisuuspoliittinen tekijä. Ymmärrän siis hyvin sen huolen, että tällaisesta tilasta saattaisi tulla ääriaineksen rekrytointikanava. Jos moskeijaa rahoitetaan osin ulkomaisin varoin, moskeija tulee rakentaa varmistaen, että se noudattaa Suomen islamilaisen yhteisön arvoja ja suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoperiaatteita, eikä esimerkiksi saa rahoitusta ääriaineksia tukevilta tahoilta. Turvallisuuskysymykset tulee ehdottomasti selvittää ja toivon, että valtio tarjoaa oman apunsa tässä työssä. Suojelupoliisissa pitäisi olla paremmat eväät tällaisen selvityksen tekemiseen kuin Helsingin kaupungilla (ja jos ei ole, valtion on aika resurssoida Supoa niin, että sillä on eväät tällaiseen).

Kolmannekseen juuri tämän hankkeen kohdalla pidän epämiellyttävänä sitä, että hanketta markkinoidaan kaikkien islamilaisten moskeijana vaikka sillä ei ole mitään merkittävää helsinkiläisten islamilaisten yhteisöjen tukea. Tällainen toiminta on omiaan lisäämään ristiriitoja Helsingissä vaikuttavien islamilaisten yhteisöjen välillä, joka ei varmasti ole Helsingin etu.

Neljännekseen tulee kysymykseen mahdollisen suurmoskeijan sijainti ja arkkitehtuuri. En ole vakuuttunut siitä, että Hanasaari olisi oikea paikka tällaiselle, mutta tässä luotan siihen, että kaupunkisuunnitteluviraston ammattilaiset selvittävät sijaintiin liittyvät asiat erinomaisesti meitä päättäjiä varten.

 

10.Pitäisikö menokohteita lisätä? Jos kyllä, mitä.
Helsingin kaupungin tulee investoida lisää kaupungin kasvuun.
 

12.Mikäli tulet valituksi valtuustoon, aiotko äänestää aina omien mielipiteiden mukaan.

Politiikka on taitoa löytää eri arvomaailmoja edustavien ihmisten kanssa ratkaisuja, jotka ovat hyviä tai vähintään kelvollisia. Politiikassa joutuu usein päättämään haluaako olla oikeassa vai saada jotain hyvää aikaan. Minä valitsen mieluummin sen, että saan asioita aikaan.

 

13.Mikä on ideaali lautakunta, johon haluat päästä?

Kaupunkiympäristön lautakunta. Siellä päätetään Helsingin kehittämisestä, kaavoituksesta, tonttipolitiikasta ja kaupungin rakentamisesta.

 

  1. Petrus Pennanen, Piraattipuolue #1048

 

1. Mitkä ovat pääteemasi kunnallisvaaleissa?

Vapaus, Järki ja Rakkaus.

2. Ketä kannatat Helsingin pormestariksi? Miksi?

Itseäni, koska minulla on eniten näkemystä ja kykyä merkittäviin uudistuksiin.

3. Ketä ehdolla olevaa tai keitä ehdolla olevista et kannata Helsingin pormestariksi? Miksi?

Ei kiinnosta käyttää aikaa muiden moittimiseen.

4. Miten jalankulku, pyöräily, autoilu ja julkinen liikenne pitäisi ottaa huomioon Helsingin keskustassa? Resurssit liikennehankkeita varten ovat rajalliset. Miten priorisoisit ne?

Kaikki pitää ottaa huomioon, julkinen liikenne toki prioriteetti.

5. Mitä mieltä olet ehdotuksista Helsingin sisääntuloväylien muuttamisesta bulevardeiksi?

Huono ehdotus. Katetaan väylät mielummin puistokansilla, joiden päälle voi rakentaa, kuin hidastetaan tiet ja laitetaan taloja ruuhkassa seisovan autojonon viereen.

6. Mitä kaavoituksellisia vaatimuksia poistaisit tai keventäisit siltä osin kuin kaupungit voivat nykylainsäädännön puitteissa tehdä?

Kokorajoitukset, parkkipaikkanormit, vähemmän esteettömyysvaatimuksia, rakennuskaavoja kevennettävä rankasti.

7. Miten suhtaudut Malmin lentokentän muuttamiseen asuinalueeksi?

Ei pidä muuttaa vaan säilyttää ilmailukäytössä.

8. Mitä mieltä olet Kruunuvuorensillasta?

Sinne mahtuu myös autoja, joiden määrä voidaan rajoittaa puomeilla sopivaksi.

9. Mikä on suhtautumisesi Hanasaareen suunniteltuun moskeijaan?

Jos Supo löytää rikollisia yhteyksiä rahoittajatahoista, rakennuslupaa ei pidä myöntää.

10. Pitäisikö menokohteita lisätä? Jos kyllä, mitä.

Palveluyksiköiden, kuten terveyskeskusten, koulujen ja päiväkotien resursseja voidaan parantaa.

11. Pitäisikö kaupungin menokohteita vähentää? Jos kyllä, mitä?

Hallinnosta pitää vähentää yksinkertaistamalla sääntelyä.

12. Mikäli tulet valituksi valtuustoon, aiotko äänestää aina omien mielipiteiden mukaan.

Kyllä

13. Mikä on ideaali lautakunta, johon haluat päästä?

Kaupunginsuunnittelulautakunta olisi hyvä.
 

  1. Ville Kivinen, Liberaalipuolue #1068

 

1. Mitkä ovat pääteemasi kunnallisvaaleissa?

Asumisen hinnan alentaminen tarjontaa lisäämällä ja sääntelyä kovalla kädellä karsimalla.

2. Ketä kannatat Helsingin pormestariksi? Miksi?

Koko pormestarimalli on umpityperä, eikä tuo mitään etua. Valtaa tulee hajauttaa, ei keskittää.

3. Ketä ehdolla olevaa tai keitä ehdolla olevista et kannata Helsingin pormestariksi? Miksi?

Jos pakko on valita, niin Vapaavuori lienee vähiten haitallinen.

 

4. Miten jalankulku, pyöräily, autoilu ja julkinen liikenne pitäisi ottaa huomioon Helsingin keskustassa? Resurssit liikennehankkeita varten ovat rajalliset. Miten priorisoisit ne?

Joukkoliikenne on tehokkain tapa liikuttaa ihmisiä paikasta toiseen kaupungissa. Optimitilanteessa se olisi jokaiselle helpoin ja tehokkain tapa päästä kohteeseen. Ensisijassa kyse ei ole ideologisesta valinnasta, vaan käytännöllisestä, sama pinta-ala kuljettaa enemmän ihmisiä sporakiskoilla, kun omilla autoilla. Pyöräilyinfra on sangen halpaa, ja sitä tulee lisätä.

 

5. Mitä mieltä olet ehdotuksista Helsingin sisääntuloväylien muuttamisesta bulevardeiksi?

Kannatan bulevardisointeja, Helsinki tarvitsee kipeästi uusia asuntoja, eikäyhteen paikkaan rakentaminen ole toiseen paikkaan rakentamisesta pois.

 

6. Mitä kaavoituksellisia vaatimuksia poistaisit tai keventäisit siltä osin kuin kaupungit voivat nykylainsäädännön puitteissa tehdä?

Autopaikkanormi, valokulmasäännöt, korkeusrajat... Antaa markkinoiden päättää mitä rakennetaan, sitä varten hintasignaalit ovat olemassa.

 

7. Miten suhtaudut Malmin lentokentän muuttamiseen asuinalueeksi?

Lentokentän koko nykyinen pinta-ala tulisi rakentaa tiivistä umpikorttelia, jolloin päästäisiin samaan asukastiheyteen kuin Harjussa (25253 as/km^2).

Tällöin alueelle saisi asuntoja 60000 asukkaalle.
Kivijalkoihin vielä liiketiloja ja alueelta pikaratikka keskustaan ja/tai Malmin asemalle ja àvot!

Näihin kämppiin 25m^2 yksiöitä ja 50m^2 kaksioita, sillä just niistä on Stadissa älytön pula.
Onnistuneen korttelikaupunkialueen hipsterit ottavat ennen pitkää Tattarisuonkin haltuunsa ja sen tiloihin, vanhoihin ja synkkiin peltipajoihin, jotka maalataan kirjavilla väreillä Camden Townin malliin ja yhdistetään uudisrakennuksilla, vähän matalammilla townhouseilla, syntyy taidepajoja, mikropanimoita, toreja ja hampurilaisravintoloita ja kuppiloita.

Ja kun laskettaisiin vielä, että paljonko yks asukas keskimäärin tuottaa kaupungille, ja valtiolle, verorahoja, ja kerrotaan se summa 60000lla, niin saadaan selville se summa, jolla kaupunki nykyään tukee Malmin kentän harrastajia

 

8. Mitä mieltä olet Kruunuvuorensillasta?

Järkevä projekti, siltoihin ja julkiseen liikenteeseen tehdyt investoinnit nostavat tonttien arvtoa enemmän kun projektiin kuluu rahaa. Se myös nopeuttaa merkittävästi liikkumista, ja on omiaan parantamaan julkisen liikenteen kulkutapaosuutta.

 

9. Mikä on suhtautumisesi Hanasaareen suunniteltuun moskeijaan?

Jos moskeija rakennetaan ilman penniäkään julkisia verovaroja, ja tontti huutokaupataan markkinahinnan saamiseksi, ei mulla ole mitään estettä moskeijalle. Jos rikoksiin yllyttäviä saarnoja ilmenee, ne ovat rikos erikseen, ja niistä tulee tuomita kuten kuuluu. Uskonnonvapaus kuuluu kaikille, eikä valtio tai kunnat saa asettaa mitään uskontokuntaa erityisasemaan mihinkään toiseen uskontokuntaan nähden.

 

10. Pitäisikö menokohteita lisätä? Jos kyllä, mitä.

Mahdollisesti, mutta kokonaismenot eivät saa nousta. Jostain turhemmasta pois, ja johonkin tärkeämpään. Ensisijassa kunnalla tulisi olla vähemmän tehtäviä, joihin pitäisi kerätä vähemmän veroja.

 

11. Pitäisikö kaupungin menokohteita vähentää? Jos kyllä, mitä?

Turhista menoista, aina kun niitä ilmenee. Esimerkkeinä aikuisten kulttuuripalvelut, kukin aikuinen maksakoot harrastuksensa itse.

 

12. Mikäli tulet valituksi valtuustoon, aiotko äänestää aina omien mielipiteiden mukaan.

Tulen äänestämään omien mielipiteitteni mukaan, en eturyhmien. Jos ilmenee, että olen eri mieltä puolueen Helsingin piirin kanssa tietyistä asioista, äänestän oman omantuntoni mukaan, ja annan heille vapauden tehdä samoin.

 

13. Mikä on ideaali lautakunta, johon haluat päästä?

Rakennuslautakunta tai kaupunkisuunnittelulautakunta. Mahdollisesti myös asuntolautakunta.

 

Lisäys: Koska en antanut ehdokkaille tiettyä määräaikaa, johon mennessä on vastattava, on aiheellista lisätä tähän myös kirjoituksen julkaisun jälkeen vastauksensa antaneet:

  1. Ted Apter, Kokoomus #34

 

1. Mitkä ovat pääteemasi kunnallisvaaleissa?

Helsingin kaikessa päätöksenteossa on peilattava päätöksien vaikutusta kaupunkimme vetovoiman kasvuun. Keskeistä on etenkin kansainvälistyminen, toimivat liikenneyhteydet ja panostus koulutukseen.

 

2. Ketä kannatat Helsingin pormestariksi? Miksi?

Jan Vapaavuorta, koska 5,5 miljardin euron talous, 38.000 työntekijän johtaminen ja parisensataa tytäryhtiötä vaativat paljon hyvää johtajuutta. Jannelta sitä löytyy.

 

3. Ketä ehdolla olevaa tai keitä ehdolla olevista et kannata Helsingin pormestariksi? Miksi?

Kannatan Jan Vapaavuorta pormestariksi.

 

4. Miten jalankulku, pyöräily, autoilu ja julkinen liikenne pitäisi ottaa huomioon Helsingin keskustassa? Resurssit liikennehankkeita varten ovat rajalliset. Miten priorisoisit ne?

Vetovoiman kasvattaminen johtaa asukasluvun kasvuun. Siitä saatavia verorahoja ja ostovoiman kasvua fiksusti hyödyntämällä voidaan kehittää keskeisiä palveluita. Kuten yllä mainitsin koen liikenneyhteydet yhdeksi pääaihioksi, millä vetovoimaa kasvatetaan.

Vaalien alla osa ehdokkaista tai jopa puolueista on vahvasti kärjistäen luonut lisäjuopaa pyöräilijöiden ja yksityisautoilijoiden välille. Keskustaa kehitettäessä voidaan fiksulla kokonaisvaltaisella päätöksenteolla huomioida kaikkia.

Keskustatunnelista on jo olemassa yksi ehdotus, jossa käytännössä yksityiset tahot kattaisivat lähes kaikki arvioidut noin miljardin euron kustannukset siitä. Kannatan sitä, että selvitetään tunnelihankkeen vaikutukset kunnolla ennen kuin erillisenä prosessina edistetään kävelykeskustan laajentamista. Edellä mainitut projektit kannattaa suunnitella mahdollisuuksien mukaan yhdessä.

 

5. Mitä mieltä olet ehdotuksista Helsingin sisääntuloväylien muuttamisesta bulevardeiksi?

Yleiskaavaluonnos ei ole riittävä asuntotuotannon ja kaavoituksen osalta Helsingin ennakoitua kasvua varten. Kyseinen istuvan valtuuston tekemä päätös oli kompromissi ja lähes kaikki ryhmät sitoituivat siihen.

Pidän epätarkoituksenmukaisena, että vaalien alla antaisin äänestäjille sitoumuksia siitä, että olisin omalta osaltani edistämässä vaivalla aikaansaadun sovun rikkomista heti vaalien jälkeen. Tehty pakettiratkaisu merkitsee asuntoja noin 250.000 henkilölle. Niistä kolmasosa on jyvitetty kaupunkibulevardien rakennuttamiseen.

 

6. Mitä kaavoituksellisia vaatimuksia poistaisit tai keventäisit siltä osin kuin kaupungit voivat nykylainsäädännön puitteissa tehdä?

Keskeisin tapa saada kysyntää ja tarjontaa paremmin kohtaamaan olisi lieventää nykyistä perheasuntomäärävaatimusta per uusi kerrostalo. Kysynnän piikki on yksiöissä ja pienissä kaksioissa. Mahdollistetaan se, että näiden lisärakentaminen olisi helpompaa.

 

7. Miten suhtaudut Malmin lentokentän muuttamiseen asuinalueeksi?

Päätökset kentän tulevaisuudesta on jo tehty päättyneellä valtuustokaudella. En koe todennäköiseksi, että päätöstä enää avataan.

 

8. Mitä mieltä olet Kruunuvuorensillasta?

Kruunuvuorensillan osalta pitäisi selvittää josko se voidaan suunnitella niin, että bussit ja taksit voisivat käyttää sitä yöaikaan.

 

9. Mikä on suhtautumisesi Hanasaareen suunniteltuun moskeijaan?

Lähtökohtaisesti en vastusta hanketta. Mikäli rahoitus on täysin kunnossa, saa rakentaa.

 

10. Pitäisikö menokohteita lisätä? Jos kyllä, mitä.

Keskeistä on jatkaa kaupungin kaikkien eri toimintojen tehostamista eli pitää kiinni tuottavuusvaatimuksesta. Tämän lisäksi olisi syytä pohtia josko jokin kaupungin organisaatioyksikkö voisi saada pieniä lisäkannustimia oman toimintansa tehostamisesta.

 

11. Pitäisikö kaupungin menokohteita vähentää? Jos kyllä, mitä?

Sote siirtynee kokonaan pois valtuustosta. Suuremmat menoläpikäynnit kannattaa tehdä sen jälkeen, koska vasta sitten on tiedossa, miten tulopuoli jatkossa kehittyy. On mahdollista, että sen jälkeen voitaisiin kirittää talouskasvua ja nostaa helsinkiläisten ostovoimaa jopa veronalennuksella.

 

12. Mikäli tulet valituksi valtuustoon, aiotko äänestää aina omien mielipiteiden mukaan.

Lähtökohtaisesti ryhmä noudattaa lautakunnan jäsenten suosituksia. Koetan oman mahdollisen lautakuntapaikkani lisäksi vaikuttaa mielestäni keskeisiin asioihin muiden henkilöiden kautta jo lautakuntavaiheessa. Koen sen tarkoituksenmukaisemmaksi ja tehokkaammaksi vaikuttamiseksi kuin pitkällisen poliittisen valmistelun jälkeen asioiden periaatteellisen keskusteluttamisen irtopisteiden vuoksi valtuustossa.

 

13. Mikä on ideaali lautakunta, johon haluat päästä?

Kasvatus- ja koulutuslautakunta. Koen, että minulla on taustani ja kokemukseni puolesta eniten annettavaa siellä.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat