jyritiimonen

Kysymyksiä Kokoomuksen puheenjohtajaehdokkaille, osa 1

Ensi viikon perjantaina alkaa Kokoomuksen todennäköisesti merkittävin puoluekokous kymmeneen vuoteen, koska kokouksen jälkeen puolueella on uusi puheenjohtaja. Puoluekokouksen valinta määrittelee sen, mihin suuntaan Kokoomusta viedään ja miten puolue kehittyy. Päätös siitä, ketä lähtee kannattamaan tulevaksi puheenjohtajaksi ei voi siis tehdä heppoisin perustein. Tästä johtuen päätin pistää kaikki kolme ehdokasta samalle lähtöviivalle.

 

Edistääkseni avoimuutta Kokoomuksessa lähetin puheenjohtajaehdokkaille alla olevan sähköpostiviestin sunnuntaina. Toivon, että he pääsevät vastaamaan niihin. Tämän blogitekstin jatko-osissa kerron, miten ehdokkaat vastaavat kysymyksiin ja miten nämä kysymykset sekä ehdokkaiden toiminta muissa tilaisuuksissa kuten puheenjohtajatenteissä vaikuttavat päätökseeni siitä, ketä päädyn kannattamaan Kokoomuksen tulevaksi puheenjohtajaksi ja Suomen seuraavaksi pääministeriksi.

 

--

 

Moi,

 

Onnittelut siitä, että lähti ehdolle! Koska Kokoomuksen tuleva puheenjohtaja toimii seuraavat kaksi vuotta puolueen puheenjohtajana ja ainakin seuraaviin eduskuntavaaleihin saakka Suomen pääministerinä, en voi tehdä valintaani siitä, ketä ehdokkaista lähden kannattamaan puolueen puheenjohtajaksi perehtymättä enemmän siihen, millaisia olette ja miten te johtaisitte erityisesti Kokoomusta. Tästä johtuen lähetän seuraavat kysymykset jokaiselle puheenjohtajaehdokkaalle kyetäkseni paremmin vertailemaan teitä keskenään.

 

1. Milloin totesit viimeksi olevasi väärässä jostakin asiasta? Mistä oli kyse? Mikä oli aiempi kantasi ja mikä on nykyinen?

2. Mikä arvo tieteellisillä tutkimuksilla on päätöksenteossa? 

3. Mitkä asiat ovat mielestäsi pielessä Kokoomuksen toimintakulttuurissa ja miten korjaisit ne?

4. Viime puoluekokous oli vapaasti jokaisen suomalaisen nähtävillä verkossa suorana lähetyksenä. Puoluekokouksen jälkeen sama videomateriaali ei ole kuitenkaan päätynyt verkkoon avoimesti jokaisen nähtäville. Kannatatko sitä, että jatkossa puoluekokousten videomateriaalit päätyvät avoimesti verkkoon nähtäville? Kannatatko sitä, että aiempien puoluekokousten videomateriaalit päätyvät verkkoon avoimesti nähtäville?

5. Viime puoluekokous Rovaniemellä 2012 toteutettiin siten, että alkupään aloitteista pidettiin puheenvuorot perjantaina ja äänestettiin vasta sunnuntaina. Oliko toteutus mielestäsi hyvä vai huono asia puolueen jäsendemokratian kannalta?

6. Kannatatko sähköisen äänestysjärjestelmän käyttämistä puoluekokouksissa äänestysten nopeuttamiseksi samalla tavalla kuin Jyväskylässä tehtiin vuonna 2010, vaikka se tarkoittaisi sitä, että iltajuhla olisi maltillisempi?

7. Millä konkreettisilla toimenpiteillä ratkaisisit julkisen sektorin alijäämän?

8. Ajaisitko puolueen puheenjohtajana myös niitä puoluekokouksissa hyväksyttyjä aloitteita, joiden kanssa olet eri mieltä?

9. Koska Kokoomuksen puheenjohtaja toimii puolueen äänenä, on hyvä tietää, miten paljon olet samaa mieltä puolueen kanssa. Käyttäkäämme tätä varten hyväksyttyjä puoluekokousaloitteita. Vastausvaihtoehdot Samaa mieltä aloitteiden kanssa ja Eri mieltä aloitteiden kanssa riittänee

Puoluekokous 2012, hyväksytyt aloitteet. Aloitteiden viralliset nimet ovat kokonaan isoilla kirjaimilla. Muussa tapauksessa kyse on samankaltaisten aloitteiden otsikoiden tiivistämisestä https://drive.google.com/folderview?id=0B-eIp__V7TFDaTNDaXRtR2FINjA&usp=sharing&tid=0B-eIp__V7TFDZUNVNk1BUl9EU28

- Aloitteet 8-12: Nykypäivä-lehden järjestöpalsta maksuttomaksi (sivut 18-20)

- Aloite 23: KOKOOMUKSESTA EPP:N UNILUKKARI (sivut 35-36)

- Aloite 24: KEHITYSYHTEISTYÖLLÄ EDESAUTETTAVA KEHITYSMAIDEN PAIKALLISTA TUOTANTOA JA KAUPPAA (sivut 36-38)

- Aloite 27: ASEVELVOLLISUUDEN PITÄÄ JATKOSSAKIN OLLA SUOMEN PUOLUSTUKSEN SELKÄRANKA (sivu 42)

- Aloite 37: PASSIREKISTERIIN TALLENNETTUJA SORMENJÄLKITIETOJA VOITAVA KÄYTTÄÄ TARVITTAESSA TÖRKEIDEN RIKOSTEN TUTKINNASSA (sivut 54-55)

- Aloite 38: SAKKOJEN MUUNTORANGAISTUS PALAUTETTAVA JA KEHITETTÄVÄ VAIHTOEHTOINEN SAKKOPALVELU (sivut 56-57)

- Aloite 48: LÄHIDEMOKRATIAN TUEKSI ON PURETTAVA BYROKRATIAA JA AVATTAVA TIETOA (sivut 68-69)

- Aloite 62: KUNTALIITOKSIEN IRTISANOMISSUOJA PURETTAVA (sivut 89-91)

- Aloite 63: KOKOOMUKSEN LUOTAVA OMA MALLI PERUSTULOKSI [ponsi hyväksytty] (sivut 91-93)

- Aloite 64: TYÖTTÖMIEN LYHYTAIKAISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMINEN (sivut 93-94)

- Aloite 65: TYÖN TEKEMISEN TULEE OLLA AINA KANNATTAVAA ja aloite 66: VEROTTAMALLA EI SAA TAPPAA AHKERUUTTA (sivut 94-96)

- Aloite 72: KOTITALOUSVÄHENNYS PALAUTETTAVA VUODEN 2011 TASOLLE (sivut 103-105)

- Aloitteet 73-75: Kokoomuksen tavoitteeksi pidemmällä aikavälillä perintö- ja lahjaverotuksesta luopuminen. (sivut 105-108)

- Aloite 76: YRITYSVEROTUS MUUTETTAVA KASVUUN JA INVESTOINTEIHIN KANNUSTAVAKSI ja aloite 78: YRITTÄJIEN VERORASITTEITA KEVENNETTÄVÄ (sivut 108-112)

- Aloite 79: YRITTÄJYYDEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TUKEMINEN (sivut 112-115)

- Aloite 88: LUODAAN SIEPPARI-JÄRJESTELMÄ SYRJÄYTYMISVAARASSA OLEVILLE NUORILLE (sivut 123-125)

- Aloite 91: VARHAISTA PUUTTUMISTA EDISTETTÄVÄ KOULUKIUSAAMISTAPAUKSISSA (sivut 127-128)

- Aloite 92: KANSALAISKASVATUSTA PERUSOPETUKSEEN (sivut 128-129)

- Aloite 93: LISÄÄ KIELIKYLPYÄ: SUOMEN- JA RUOTSINKIELISET KOULUT YHTEEN (sivut 130-132)

- Aloite 97: VALINNAISUUTTA LISÄTTÄVÄ PERUSKOULUN YLÄASTEELLA (sivut 136-137)

- Aloite 98: KOTITALOUDEN OPETUKSEN MÄÄRÄÄ LISÄTTÄVÄ (sivut 138-139)

- Aloite 99: YLÄKOULUN VÄLITUNTILIIKUNTAA KEHITETTÄVÄ (sivut 139-140)

- Aloite 100: LAADUKKAAMPAA OPINTOJEN OHJAUSTA (sivut 140-141)

- Aloite 102: EI TULORAJOJA POIS OPINTOTUESTA (sivut 143 ja 145)

- Aloite 111: KORKEAKOULUJEN HAKUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN JA OPISKELIJOIDEN SISÄÄNOTON PARANTAMINEN (sivut 152-154)

- Aloite 112: AMMATTIKORKEAKOULULAIN UUDISTAMINEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN ASEMAN VAHVISTAMINEN (sivut 154-155)

- Aloite 116: YLIOPISTOJEN RAHOITUKSEN TURVAAMINEN (sivut 161-162)

- Aloite 118: EUROOPPALAINEN OPISKELUALUE JA ULKOMAILLA OPISKELU (sivut 165-166)

- Aloite 129: MOPOAUTOILTA VAADITTAVA PYSÄKÖINTIKIEKON KÄYTTÖÄ (sivut 181-182)

- Aloite 131: BIOJALOSTAMOIDEN PYSTYTTÄMISTÄ SUOMEEN TUETTAVA (sivut 184-185)

- Aloitteet 136-137: IKÄSYRJINTÄ LOPETETTAVA, AKTIIVISTA IKÄÄNTYMISTÄ TUETTAVA ja IKÄSYRJINTÄ UHKAA NAISTEN TYÖURIEN PIDENTÄMISTÄ (sivut 191-194)

- Aloite 139: SUOMI NOUSUUN TYÖMARKKINARAKENTEITA KEHITTÄMÄLLÄ (sivut 197-198)

- Aloite 144: TYÖNTEKIJÖIDEN SAIRASLOMIIN YHDEN PÄIVÄN KARENSSI (sivut 204-205)

- Aloite 149: VANHEMMUUDEN KUSTANNUKSET JAETTAVA YHTEISKUNNASSA TASAN ja aloite 150: VANHEMPAINVAPAIDEN JAKAUTUMISEN TULEE OLLA PERHEEN SISÄINEN ASIA (sivut 211-214)

- Aloite 159: LASTEN JA NUORTEN TERVEYDENHUOLTO SAATAVA TOTEUTUMAAN (sivut 228-230)

- Aloite 160: TOIMENPITEET PITKÄÄN JATKUNEEN LÄHISUHDEVÄKIVALLAN KATKAISEMISEKSI (sivut 231-232)

- Aloite 161: TURVAKOTEJA SAATAVA LISÄÄ (sivut 232-233)

- Aloite 162: KUNNIAVELKA SOTIEMME VETERAANEILLE ON HOIDETTAVA ja aloite 163: SOTAVETERAANIEN SAIRAANHOITO ILMAISEKSI (sivut 233-236)

- Aloite 164: SAATTOHOITOA KEHITETTÄVÄ SUOMESSA (sivut 236-237)

- Aloite 166: YLIOPISTON APTEEKKIEN TOIMIPISTEET JOENSUUSSA JA SAVONLINNASSA ON LIITETTÄVÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPISTOLLISEN APTEEKIN ALAISUUTEEN (sivut 239-240)

- Aloite 168: KOKOOMUS TOIMIMAAN PUHTAAMMAN SUOMEN PUOLESTA (sivut 242-243)

 

Puoluekokous 2010, hyväksytyt aloitteet. Aloitteiden viralliset nimet ovat kokonaan isoilla kirjaimilla. Muussa tapauksessa kyse on samankaltaisten aloitteiden otsikoiden tiivistämisestä https://drive.google.com/folderview?id=0B-eIp__V7TFDaTNDaXRtR2FINjA&usp=sharing&tid=0B-eIp__V7TFDZUNVNk1BUl9EU28

- Aloite 25: KANSOJEN YHTEISTYÖN PUOLESTA EU:SSA (sivut 44-45)

- Aloite 26: HARVAANASUTTUJEN ALUEIDEN ERITYISOLOJEN HUOMIOONOTTAMINEN EU:N ALUEPOLITIIKASSA (sivut 45-46)

- Aloite 41: TALOUS- JA VELKANEUVONNAN PALVELUT HELPOMMIN SAATAVIKSI (sivut 60-61)

- Aloitteet 43-46: Sukupuolineutraali avioliittolaki Suomeen (sivut 63-66)

- Aloite 48: PERHEVÄKIVALTAAN ON PUUTUTTAVA TEHOKKAAMMIN (sivut 68-69)

- Aloite 49 VÄKIVALTARIKOSTEN RANGAISTUSASTEIKKOA ON KOVENNETTAVA JA ENNALTAEHKÄISEVÄÄ VALVONTAA ON TEHOSTETTAVA, aloite 50 RIKOSLAKIA ON UUDISTETTAVA VÄKIVALTA- JA RAISKAUSTUOMIOIDEN OSALTA, aloite 51 VÄKIVALTA- JA SEKSUAALIRIKOKSISTA KOVEMMAT RANGAISTUKSET, aloite 52 RAISKAUSTUOMIOIDEN PITUUKSIIN TEHTÄVÄ KORJAUSLIIKE ja aloite 53 RAISKAUKSISTA MÄÄRÄTTÄVIEN RANGAISTUSTEN KOVENTAMINEN [yhteinen ponsi] (sivut 69-71)

- Aloite 54: TYTTÖJEN SUKUELINTEN SILPOMISELLE OMA RIKOSNIMIKE [vain ponsi hyväksytty] (sivut 71-73)

- Aloite 61 SUOMEEN MUUTTAVILLE TYÖTTÖMILLE ULKOMAALAISILLE SAATAVA KUNNOLLINEN KIELIKOULUTUS, aloite 62 MAAHANMUUTTAJANAISTEN KOULUTUKSEEN PANOSTETTAVA, aloite 63 UUSSUOMALAISTEN KOTOUTTAMINEN KIELIKOULUTUKSEN KAUTTA (sivut 81-83)

- Aloitteet 64-65 Kutsunnat myös naisille (sivut 83-85)

- Aloite 66 VARUSMIESTEN KOTIUTTAMISRAHAN PALAUTTAMINEN (sivut 85-86)

- Aloite 68 PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAJAKOULUTUKSEN (AUK JA RUK) HYVÄKSI LUKEMINEN KORKEAKOULUOPINNOISSA (sivu 88)

- Aloite 69 SUOMEEN PERUSTETTAVA KODINTURVAJOUKOT [vain ponsi hyväksytty] (sivut 89-90)

- Aloite 73 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VEROTUS (sivut 94-96)

- Aloite 86 SUOMENKIELISYYS SÄILYTETTÄVÄ YRITYSTEN NIMEÄMISISSÄ (sivu 109)

- Aloite 94 KOULUTUKSEN LAATU TURVATTAVA (sivut 118-119)

- Aloite 98 TUNNUSTUKSELLISESTA USKONNONOPETUKSESTA ON LUOVUTTAVA PERUSKOULUSSA JA TOISELLA ASTEELLA (sivut 123-125)

- Aloite 106 PAKKORUOTSIN TILALLE VAPAASTI VALITTAVA TOINEN KIELI (sivut 132-134)

- Aloitteet 111-112 Korkeakouluverkon karsiminen (sivut 140-142)

- Aloite 115 OPINTOTUEN TAKAISINPERINNÄN KORON KOHTUULLISTAMINEN (sivut 145-146)

- Aloite 120 MAATALOUDEN INVESTOINTITUKIA KORJATTAVA (sivut 151-152)

- Aloite 137 TURVALLINEN TYÖYMPÄRISTÖ JOKAISEN OIKEUS (sivut 172-173)

- Aloite 144 OSA-AIKAYRITTÄJYYDEN ALOITUSVAIHEEN TUKIMENETTELYJEN TARKISTAMISEKSI (sivu 180)

- Aloite 155 KELAN LOMAKKEET SELKOKIELELLE (sivut 192-193)

- Aloite 164 PERHEVAPAIDEN TASAAMINEN EDISTÄÄ NAISYRITTÄJYYTTÄ JA NAISTEN TYÖLLISYYYTTÄ, aloite 165 PERHEVAPAAKUSTANNUSTEN TASA-ARVOISELLA JAKAMISELLA EDISTETÄÄN NAISYRITTÄJYYTTÄ, aloite 166 VANHEMMUUDEN KUSTANNUSRAKENNETTA ON MUUTETTAVA ja aloite 167 SAIRAUSAJAN JA MUIDEN POISSAOLOJEN KUSTANNUKSET JAETTAVA TASAISEMMIN (sivut 203-206)

- Aloite 169 LASTEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN (sivut 207-209)

- Aloite 175 OMAISHOIDON MERKITYKSEN NOSTAMINEN JA PALVELUN LAADUN YHTENÄISTÄMINEN (sivut 215-216)

- Aloite 176 TERVEELLISET ELÄMÄNTAVAT LIIKKEELLE LAPSISTA JA NUORISTA [vain ponsiesitys hyväksytty] (sivut 216-217)

- Aloite 178 VIINIT RUOKAKAUPPOIHIN [vain ponsiesitys hyväksytty] (sivut 218-219)

- Aloite 179 NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUIDEN SAATAVUUTTA PARANNETTAVA (sivut 219-221)

- Aloite 181 VOIMAVAROJA KOHDENNETTAVA MIELENTERVEYSTYÖSSÄ AMMATTITAITOISEN HOIDON SAATAVUUTEEN (sivut 221-223)

- Aloite 182 YTHS:STA KAIKKIEN KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ENSISIJAINEN TERVEYDENHUOLLON TARJOAJA [hyväksytty osittain] (sivut 223-225)

- Aloite 187 VANHUSTEN ELÄMÄNHALLINNAN TUKEMINEN [vain ponsiesitys hyväksytty] (sivut 230-231)

- Aloite 190 VANHUSTEN PERHEHOIDON LISÄÄMINEN (sivut 234-235)

- Aloite 194 SUOMEN VEDENHANKINNAN TULEVAISUUS ON TURVATTAVA (sivut 239-240)

- Aloite 196 KOKOOMUKSEN ENERGIAVAIHTOEHDOT (sivut 241-242)

- Aloite 199 ONGELMAJÄTTEIDEN VIENTI SUOMESTA EU-JÄSENMAIDEN ULKOPUOLELLE UUSIOKÄSITELTÄVÄKSI, USEIN JOPA LAITTOMASTI, KANSAINVÄLISTEN YRITYSTEN KAUTTA (sivut 245-246)

 

Hyväksyttyjä aloitteita tosiaan riittää. Toivon, että pääset ottamaan kantaa jokaiseen. Perustella ei tarvitse.

Edesauttaakseen avoimuutta puolueessa, julkaisen tämän sähköpostiviestin myös Uuden Suomen puheenvuorot -sivustolla http://jyritiimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/

 

Terveisin,

Jyri Tiimonen

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän ossimantylahti kuva
Ossi Mantylahti

Jyri, listasi on pitkä kuin nälkävuosi. :) On ehkä hieman epätodennäköistä, että saisit kaikkiin ajoissa vastaukset.

Tapani Lahnakoski

Samaa mieltä Ossin kanssa. Ei päätä eikä häntää moisessa listassa. Ajatus sinänsä on hyvä.

Jospa rajoittaisit listasi vaikka kymmeneen kysymykseen, niin voisit odottaa vastauksia.

Oleellisinta siinä olisi, että ketkä ylimalkaan vastaisivat, ei niinkään vastausten sisältö.

Veikkaan, että saisit yhden vastauksen.

Toimituksen poiminnat